Hizmet Koşulları

Son Güncelleme: 22-05-2020 

Yariyo'ya hoş geldiniz! Lütfen Hizmet Koşullarını ("Sözleşme") dikkatle okuyunuz. Yariyo uygulamasını ve/veya internet sayfasını kullanmanız bu Sözleşme'yi onayladığınız anlamına gelecektir.

Bu Sözleşme, "yariyo" mobil uygulamasına ve ayrıca "yariyo" internet sitesine ulaşımınız veya bunları kullanımınız ile ilgili olarak sizin ve yariyo.com varisleri arasındadır. www.yariyo.com websitesi ve uygulamaları işbu Sözleşmede "Şirket" veya "biz" veya "bize" olarak anılacaktır. Yariyo mobil uygulaması, tüm halef uygulama(lar) ile birlikte “Uygulama” olarak anılacaktır ve şu anda www.yariyo.com adresinde bulunan internet sitesi tüm halef internet sitesi ile birlikte “Site” olarak anılacaktır. Son olarak Sözleşmede, Uygulama ve Site, içinde mevcut olan tüm ürün ve hizmetler ile birlikte "Hizmet" olarak ifade edilmektedir. Bu Sözleşme'nin, iş bu vesile ile bizim tarafımızdan Hizmet aracılığıyla bildirilen veya herhangi başka şekilde tarafınıza sağlanan ilave hüküm ve koşulları da atıf yoluyla içerdiğini unutmayın.

Hizmeti kullanarak, (1) bu sözleşmeyi  akdetmek  için yasal  yaşta olduğunuzu (ki birçok ülkede bu 18'dir) veya (2) en az 14 yaşında olduğunuzu ve işbu sözleşmeyi akdetmek için veli veya vasi iznini aldığınızı ve veli veya vasinizin eylem ve ihmallerinizden dolayı sorumlu olmayı kabul ettiğini doğrulamış oluyorsunuz.

1. Hizmet Üzerinden Sunulan Bilgiler: Hizmet üzerinden sunduğunuz bilgiler Şirketin Gizlilik Politikası'na https://www.yariyo.com/message/help?details=gizlilik-politikas- ("Gizlilik Politikası") tabi olacaktır. Ürün İlanları ve diğer Sunumlar da (aşağıda tanımlandığı üzere) dahil olmak üzere Hizmetle ilişkili olarak sunduğunuz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve doğru kalacağını ve bu tür bilgileri gerektiği şekilde doğru şekilde saklayacağınızı ve güncelleyeceğinizi beyan ve tekeffül edersiniz.

2. Platform İlkeleri: https://www.yariyo.com/message/help?details=topluluk-kurallar- adresinde bulunan ve zaman zaman tarafımızca güncellenen Platform İlkelerine uyacağınızı kabul etmektesiniz. Platform İlkeleri, diğer hususların yanısıra, yasaklanmış ürünle, yasaklanmış hizmetler listemizi ve davranış kurallarımızı içermektedir.

3. Kayıt; Kullanıcı Adları ve Parolalar: Hizmetin tümünü veya bir kısmını kullanabilmek için kayıt yaptırmanız gerekebilir. Kayıt sırasında bize vermiş olduğunuz kullanıcı adı, şifre veya diğer bilgileri reddedebilir veya değiştirmenizi talep edebiliriz. Kullanıcı adınız ve şifreniz hesabınızın bilgileridir ve gizli tutulmalıdır. Hesap bilgilerinizi kullanarak kaydettiğiniz tüm hesaplardaki tüm faaliyetlerden sorumlusunuzdur. Hesap bilgilerinizin gizliliğinin ihlal edildiğine inanıyorsanız bize derhal bildirimde bulunmalısınız. Eğer bir sosyal medya ağı kullanarak kaydolursanız, bizi kayıt işlemleriniz ile bağlantılı olan sosyal medya ağından edindiğimiz bilgilerinize Gizlilik Politikamız uygun olarak erişmeye, kullanmaya, ifşa etmeye ve saklamaya dair yetkilendirmiş olursunuz.

4. Ürün İlanları: Hizmet, kullanıcıların ürünler, gayrimenkuller ve hizmetler için ilan ("Ürün İlanları") koyabilecekleri ve bunlara göz atabilecekleri bir forum içermektedir. Ürün ilanlarına asla fiyat yazılamaz ve teklif dahi edilemez. Yariyo ''Website'' sinde ve/veya ''Uygulamalar'' a yüklenen ürünler veya canlı hayvanlar ücretsiz paylaşmak veya takas etmek için yüklenecektir. Bu kurallara uymayan kişilerin hesaplarını dondurmak veya engellemek hakkına sahiptir. 

Herhangi bir Ürün İlanının Hizmet aracılığıyla mevcut olması veya reklamının yapılması Ürün İlanına veya bunun sağlayıcısına onay verdiğimiz anlamına gelmeyecektir. Herhangi bir Ürün İlanına veya kullanıcıya ilişkin herhangi bir garantimiz bulunmamaktadır. Herhangi bir Ürün İlanına veya Ürün İlanının mevcudiyetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin her an değiştirilebilmektedir. Ürün İlanlarının konusunun pazarlanması, tanıtımı, satışı, satın alınması, teslimatı, teslim alınması, elde bulundurulması ve kullanılması ile ilgili yürürlükte bulunan kanunları öğrenmeli ve bunlara riayet etmelisiniz. Herhangi bir nedenle herhangi bir Ürün İlanını kaldırma hakkımız her zaman saklıdır.

Ürün İlanı yayınlamak ve herhangi bir Ürün İlanı ile ilgili herhangi bir işlem yapmak veya herhangi bir devir gerçekleştirmek için gerekli tüm yetki ve izinlere sahip olduğunuzu ve eğer bu işlemleri yapmak için yasal olarak kabul edilen yaşta değil iseniz, uygun veli veya vasinin rızası ile gereken yetki ve izinleri sahip olduğunuzu beyan edersiniz.. Birçok ülkede yasal yaş 18 olarak kabul edilmektedir.

5. Sunumlar: Sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek bilgileri Ürün İlanları, profil sayfalarının yaratılması, forumlara sunum yapma, sosyal medya aracılığıyla bağlanma, mesaj panoları, sohbet, yorum yapma ve Hizmetin diğer interaktif kanalları aracılığıyla sunabilirsiniz (her biri “Sunum”). Her bir yaptığınız Sunumdan sorumlusunuz. . Sunumların herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanımı veya kötüye kullanımı (dağıtılması da dahil) üzerinde hiçbir şekilde kontrol sahibi olmadığımız gibi sorumlu da değiliz.

6. Lisans: Sunumlarınız mülkiyeti size aittir ancak yaptığınız her bir Sunum için bize size veya herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir ilave ödeme yapılmaksızın; her bir Sunumu çoğaltmak, yaymak, sunmak ve sergilemek (kamuya açık olarak veya başka bir şekilde), her bir Sunumun türev çalışmalarını yaratmak, her bir Sunumu uyarlamak, değiştirmek ve başka yollarla kullanmak veya bu tür Sunumu şimdi bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir formatta veya medyada ve herhangi bir amaçla (tanıtımlar gibi promosyon amaçlı olanlar da dahil olmak üzere) analiz etmek ve kullanmak üzere bize dünya çapında, telifsiz, tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, sürekli, geri alınamaz, devredilebilir ve her şekilde alt lisanslanabilir (çoklu aşamalar üzerinden) bir lisans vermektesiniz.

Buna ek olarak, bize Hizmete ilişkin veya başka bir şekilde bir fikir, öneri, teklif veya başka bir malzeme ("Geri Bildirim") sağlarsanız söz konusu Geri Bildirim, Sunum olarak kabul edilecektir ve işbu vesile ile söz konusu Geri Bildirimin gizli olmadığını ve söz konusu Geri Bildirim'i bize sunmanız bedelsiz, talep olmaksınız verilmiş ve herhangi bir sınırlı olmaksızın yapılmış olduğunu, bizim üzerimizde herhangi bir yükümlülük yaratmadığını kabul ve beyan etmektesiniz.

Bu bölümde verilen bütün lisansları vermek için gerekli tüm haklara ve mülkiyete sahip olduğunuzu ve Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak sağladığınız Sunumlarınızın ve bunları sunumunuzun eksiksiz ve doğru olacağını, hileli ve haksız olmadığı gibi başka herhangi bir şekilde yürürlükteki bir yasayı veya üçüncü bir tarafın hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmektesiniz. Her türlü "Manevi hak"lardan ve ya da Gönderiler ile ilgili malzemelerin eser sahipliği sıfatı veya bütünlükleri ile ilgili herhangi bir hukuk kavramı uyarınca yürürlükteki herhangi bir yasa altında sahip olacağınız haklarınızdan iş burada gayri kabili rücu feragat etmektesiniz.

7. Gözetim: Gönderilerinizi, Hizmette görünmeden önce veya sonra (böyle bir zorunluluğumuz olmasa dahi) (doğrudan veya bir yazılım kullanarak) denetleyebilir, değerlendirebilir, değiştirebilir veya kaldırabiliriz ya da Hizmete erişiminizi ve kullanımınızı değerlendirebiliriz. Gizlilik Politikamıza tabi olarak, Hizmet'e erişiminiz ve Hizmet’i kullanımınız ile ilgili bilgileri herhangi bir kişiye herhangi bir neden veya amaçla açıklayabileceğimizi kabul etmektesiniz.

8. Öne Çıkan Ürün İlanları ve Sunumlar. Hizmetler ile bağlantılı olarak ücret karşılığı (“Ücretler”) belirli gelişmiş özellikler (örneğin Ürün İlanınızın yayında “öne çıkarılması”) sunabiliriz (“Ücretli Hizmetler”). Tüm Ücretler Uygulamada veya Sitede belirtilmiş veya açıklanmıştır ve Türk Lirası olarak belirlenmiştir ve yürürlükteki vergileri içermemektedir. Ödemeler Uygulamayı orijinal olarak indirdiğiniz Google Play veya iTunes uygulama mağazası veya birlikte çalıştığımız lisanslı ödeme sistemi şirketleri aracılığıyla tahsil edilecektir. Uygulama mağazalarından doğrudan yürürlükteki “uygulama içi” satın alım kurallarına ve politikalarına ulaşabilirsiniz. Tüm faturalama ve geri ödeme soruları uygun uygulama mağazasına yöneltilmelidir. Ücretli Hizmetlerin teslimatı satın alımı takiben derhal sağlanacaktır.

Ücretli Hizmetlerin bazıları otomatik yenileme ödemeleri ile abonelik esasında sunulabilir (“Abonelik Hizmetleri”). Her bir abonelik hizmeti tipi için faturalama dönemi satın alım anında Uygulamada veya Sitede belirtildiği şekilde olacaktır. Aboneliklerinizi Google Play veya iTunes uygulama mağazasındaki hesabınızdan yönetebilirsiniz. Herhangi bir Üyelik Hizmetini iptal etmek için iptalinizi uygun uygulama mağazasından sunmalısınız. Bir sonraki faturalama döneminin ücretleri için yüklenilmesinden kaçınmak için bir sonraki faturalama döneminin başlamasından önce bir Abonelik Hizmetinin iptal etmelisiniz. Herhangi bir iptali takiben, Abonelik Hizmetlerine mevcut faturalama döneminizin sona ermesine kadar erişim sahibi olmaya devam edeceksiniz ve sonra Abonelik Hizmeti otomatik olarak sona erecektir. Aboneliğin uygulandığı uygulamayı veya hesabı silerseniz, abonelik, zamana bağlı ise ve faturalama dönemi bitmemişse bile tam olarak yanacaktır.

Ücretleri zaman zaman tamamen kendi takdirimizde olmak üzere değiştirme hakkını saklı tutuyoruz. Ücretlerdeki herhangi bir değişiklik bir sonraki faturalama dönemine uygulanacaktır. Yukarıda belirtilenler, veya tarafımızca açıkça aksinin kabul edilmiş olması haricinde, Ücretli Hizmetlerin bütün satışları (herhangi bir Abonelik Hizmeti de dahil) kesindir ve iade yapılmayacaktır. Kısmen kullanılmış Abonelik Hizmetleri dönemleri için iade yapılmayacak veya kredi verilmeyecektir.

9. Tıkla ve Ara Özelliği. Hizmet kapsamında, kayıt sırasında Uygulamaya sunduğunuz telefon numarasını, söz konusu numaradan diğer kullanıcıların sizi araması için Ürün İlanınız ile birlikte paylaşabileceğiniz bir tıkla ve ara özelliği sunmaktayız. Tıkla ve ara hizmeti düğmesini seçerek veya açarak telefon numaranızın Ürün İlanlarınızı inceleyen Uygulamadaki Hizmet kullanıcıları için açık olarak paylaşılmasına burada onay vermekte olduğunuzu unutmayınız. Uygulama içinde kamuya açık hale geleceği için telefon numaranızın güvenliğine ilişkin herhangi bir beyan vermemekte veya güvenliğini garanti etmemekteyiz. Bu yüzden, Hizmetin diğer son kullanıcıları ile iletişim kurarken ve konuşurken lütfen sağduyulu kullanın, dikkatli olun ve Platform İlkelerine uyun.

10. Sınırlandırılmış Haklarınız: Uygulama son kullanıcılara lisanslanır (satılmaz). İşbu Sözleşmeye uymanız koşuluyla ve sadece Şirket tarafından Uygulamayı kullanmanıza izin verildiği süre boyunca sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez, alt lisanslanamaz esasa dayalı olarak Uygulamayı sadece kendi kullanımlarınız için sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir mobil cihazda kurmanıza ve kullanmanıza burada izin vermekteyiz. İşbu Sözleşmenin şartlarına ve koşullarına uymadığınız takdirde (i) derhal Uygulamayı kullanmayı durdurmalı, (ii) Uygulamayı mobil cihazınızdan kaldırmalısınız (bu Uygulamayı kaldırmanız ve silmeniz anlamına gelir) ve (iii) Uygulamayı tekrar kullanmanız size açık izin verilene kadar Uygulamayı herhangi bir mobil cihazda kullanmanız yasak olacaktır. Uygulamanın zaman zaman gerektirdiği sistem izinlerini kabul etmemeniz durumunda, Uygulamayı veya işlevlerinin belirli bir kısmını kullanamayacağınızı lütfen unutmayınız. Hizmeti kullanmak için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin edinimi, korunması ve ödenmesinden kendiniz sorumlusunuzdur.

Buna ek olarak, işbu Sözleşmeye uymanız koşuluyla ve Şirketin Siteyi kullanmanıza izin verdiği süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Sitede size erişimini sağladığımız herhangi bir bölümün tek bir (1) kopyasını, herhangi bir cihazda ticari olmayan kişisel kullanımınız için görüntüleyebilirsiniz.

11. Şirketin Mülkiyet Hakları: Mülkiyet hakları ile ve kanunlarla korunan Hizmete sahibizdir. Ticari ünvanlarımız, ticari markalarımız ve hizmet markalarımız YARİYO ve ilişkili her bir logoyu içermektedir. Hizmette bize ait olmayan tüm ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Ticari unvanlarımızı, ticari markalarımızı, hizmet markalarımızı veya logolarımızı, bize ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak veya karışıklığa yol açabilecek bir şekilde kullanamazsınız. Hizmette yer alan hiçbir şey, sahibinin açık yazılı izni olmaksızın ticari ünvan, ticari marka, hizmet markası veya logoyu kullanma hakkı verdiği şekilde yorumlanmamalıdır.

12. Üçüncü Taraf Materyalleri; Hizmeti kullanımız ile Ürün İlanları ve diğer Sunumlar da dahil üçüncü şahıslar tarafından sunulmuş olan belirli bilgilere, ürünlere, hizmetlere ve diğer materyallere ("Üçüncü Taraf Materyalleri") erişebilir veya söz konusu Üçüncü Taraf Materyallerinin gönderilmesine veya iletilmesine izin verilebilmektedir.

Üçüncü Taraf Materyallerini kontrol etmemekte veya onaylamamaktayız ve Üçüncü Taraf Materyallerinden sorumlu değiliz ve bunlar hakkında herhangi bir beyan ve tekeffülde bulunmamaktayız.. Üçüncü Taraf Materyallerini gözlemlemeyebiliriz ve herhangi bir zamanda, Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyallerine erişimi engelleyebilir veya devre dışı bırakabiliriz., Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyallerinin mevcudiyeti, söz konusu Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısını onayladığımız veya Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısı ile herhangi bir ilişkimiz olduğunu göstermemektedir.

ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİNİ RİSKİ SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANMAKTASINIZ, VE KULLANIMINIZ BU ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİNE UYGULANAN İLAVE HÜKÜM VE POLİTİKALARA TABİ OLACAKTIR (ÖRNEĞİN SÖZ KONUSU ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİNİN SAĞLAYICILARININ HİZMET KOŞULLARI VEYA GİZLİLİK POLİTİKALARI).

13. Promosyonlar: Hizmet üzerinden sunulan çekilişler, yarışmalar, piyangolar, anketler, oyunlar veya benzer promosyonlar (hep birlikte "Promosyonlar"), işbu Sözleşmeden ayrı kurallar tarafından düzenlenebilir. Herhangi bir Promosyona katılıyorsanız, lütfen geçerli kuralları gözden geçiriniz. Promosyon kuralları bu Sözleşme ile çelişirse, ilgili Promosyon kuralları geçerli olacaktır.

14. GARANTILERİN SINIRI: UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE: (A) HİZMET VE HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİ, ŞİRKET TARAFINDAN AÇIK, ZIMNİ VEYA YASAL HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN "OLDUĞU GİBİ", "OLDUĞU YERDE" VE "BULUNDUĞU YERDE " TARAFIMIZDAN SİZE SUNULMAKTADIR; VE (B) ŞİRKET, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, İHLAL OLMAMASI VE MÜLKİYETE İLİŞKİN GARANTİLER DAHİL, HİZMET VE HERHANGİ BİR ÜRÜN İLANINA VE ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİNE İLİŞKİN HERHANGİ BİR GARANTİYİ REDDETMEKTEDİR. (BU BÖLÜMDEKİ VEYA SÖZLEŞMENİN BAŞKA BİR YERİNDEKİ) HER TÜRLÜ RET HEM ŞİRKET HEM BAĞLI KİŞİLERİ, HEM DE AYRI AYRI BUNLARIN HİSSEDARLARI, DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI, BAĞLI KİŞİLERİ, VEKİLLERİ, TEMSİLCİLERİ, LİSANS VERENLERİ, TEDARİKÇİLERİ VE HİZMET SAĞLAYICILARI (HEP BERABER, "BAĞLI ORTAKLIKLAR") VE AYRI AYRI BUNLARIN HALEFLERİ VE DEVRALANLARI İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Hizmetin güncel, eksiksiz, doğru veya güvenli olduğuna veya olacağına veya Hizmete erişimin kesintiye uğramayacağına dair bir garanti vermemekteyiz. Hizmet, bu Sözleşmeyi ihlal eden veya Sözleşmeyle çelişen yanlışlar, hatalar ve materyaller içerebilir. Bunun yanında, üçüncü şahıslar da Hizmette yetkileri olmadan değişiklikler yapabilir. Böyle bir değişikliği fark ederseniz, lütfen bu değişikliğin ne olduğunun bir tarifini ve Hizmet içindeki konumunu yariyososyal@gmail.com adresinden bizimle paylaşınız.

15. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: UYGULANABİLİR YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE: (A) ŞİRKET, HERHANGİ BİR SÖZLEŞME, (İHMAL DAHİL) HAKSIZ FİİL, KUSURSUZ SORUMLULUK VEYA BAŞKA BİR KAVRAM TAHTINDA, KAR KAYBI, VERİ KULLANIMI, DİĞER MADDİ OLMAYAN VARLIKLARIN KAYBI, (HERHANGİ BİR SUNUMUN ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMESİ DAHİL) SUNUM GÜVENLİĞİNİN KAYBINA İLİŞKİN ZARARLAR DAHİL, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, BAĞLI, ÖZEL, EMSA VEYA CEZAİ HİÇBİR ZARARDAN, BU ZARAR VEYA KAYIPLARIN OLMA OLASILIĞI ÖNCEDEN BİLDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR; (B) YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, ŞİRKET, BAŞKA BİR HİZMET KULLANICISI İLE UYUŞMAZLIKLAR DAHİL OLMAK ÜZERE, SİZİN HİZMETİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN, VEYA HERHANGİ BİR ÜRÜN İLANLARINDAN VEYA ÜRÜN İLANLARINA İLİŞKİN İŞLEMLERDEN VEYA DEVİRLERDEN, , ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİNDEN, DOĞAN ZARARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR; (C) HİZMET VE ÜÇÜNCÜ TARAF MATERYALLERİ İLE İLGİLİ MEMNUNİYETSİZLİĞİNİZ İÇİN UYGULAYABİLECEĞİNİZ TEK VE MÜNHASIR ÇÖZÜM HİZMETİ KULLANMAYI BIRAKMAKTIR; VE (D) ŞİRKETİN SÖZLEŞMEDEN, (İHMAL DAHİL) HAKSIZ FİİLDEN VEYA BAŞKA TÜRLÜ ORTAYA ÇIKAN TÜM ZARAR, KAYIP VE DAVA SEBEPLERİ İÇİN AZAMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN TOPLAMI (İ) EĞER HİZMETİ KULLANMANIZDAN ÖTÜRÜ TARAFINIZDAN ŞİRKETE BİR ÖDEME YAPILMIŞ İSE BU ÖDEMENİN TOPLAM MİKTARI (İİ) YA DA YİRMİ BEŞ AMERİKAN DOLARI’NDAN (25 AMERİKAN DOLARI) DAHA BÜYÜK OLANI İLE SINIRLI OLACAKTIR. (BU BÖLÜMDEKİ VEYA SÖZLEŞMENİN BAŞKA BİR YERİNDEKİ) HER TÜRLÜ SORUMLULUK SINIRI (HEM ŞİRKETİN, HEM BAĞLI BAĞLI OTAKLIKLARI HEM DE AYRI AYRI BUNLARIN HALEFLERİ VE DEVRALANLARI İÇİN GEÇERLİ OLACAKTIR.

16. Tazminat: Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; Şirketi, Bağlı Ortaklıklarını, ayrı ayrı her birinin haleflerini ve devralanlarını, (a) Hizmeti kullanımınız veya Hizmet ile bağlantılı olarak faaliyetleriniz (Sunumlar dahil); (b) Ürün İlanları, Ürün İlanlarına ilişkin işlemler veya devir veya Hizmetin diğer kullanıcıları ile aranızdaki uyuşmazlıklar; ve (c) bu Sözleşmenin sizin tarafınızdan ihlali veya iddia edilen ihlalinden doğan veya bunlarla bağlantılı tüm iddialar, sorumluluklar, zararlar, hükümler, kararlar, kayıplar, maliyetler, giderler ve ödemeler (avukatlık ücreti dahil) karşında savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan beri kılmayı kabul etmektesiniz.

17. Fesih: Bu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. Şirket her zaman, önceden uyarıda bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak Hizmeti kullanmanıza son verebilir veya askıya alabilir. Böyle bir fesih veya askıya alma işlemi sonrasında Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir, ve Şirket Hizmete erişiminizi bloke etmek için teknik ve/veya diğer önlemler alabilir. Bölüm [2-3, 9, 12-13 ve 15-24], bu Sözleşmenin süresinin sona ermesi veya feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

18. Uygulanacak Hukuk: Bu Sözleşmenin hükümleri, Türkiye yasalarına göre yorumlanacaktır.

19. Bilgi veya Şikayetler: Hizmetle ilgili bir sorunuz veya şikâyetiniz varsa lütfen yariyososyal@gmail.com  adresine bir e-posta gönderiniz.  E-posta iletişiminin her zaman güvenli olmayabileceğini lütfen unutmayınız; dolayısıyla, bizimle olan e-posta yazışmalarınızda kredi kartı bilgilerinizi veya diğer hassas bilgilerinizi eklememenizi öneriyoruz.

20. Telif Hakkı İhlali İddiaları: İyi niyetli olarak Hizmet ile erişilebilir olan materyallerin telif haklarınızın ihlal ettiğini düşünüyorsanız, siz (veya vekiliniz), Şirketin söz konusu materyali kaldırmasını veya materyale erişimi bloke etmesini talep eden, posta, e-posta veya faks ile yazılı bir ihtarı Şirkete gönderebilir. İyi niyetle birinin hatalı bir şekilde size karşı telif hakkı ihlal ihtarı kayda geçirdiğini düşünüyorsanız, Şirkete bir karşı ihtar gönderebilirsiniz. Şirkete gönderilecek ihtarlar ve karşı ihtarlar, yazılı olarak Telif Hakları Vekilimize şu şekilde gönderilecektir:  yariyososyal@gmail.com   üzerinden e-mail yoluyla.

21. Değişiklikler: Revize edilmiş Sözleşmeyi, Hizmet üzerinden ilan etmek dahil, söz konusu değişiklikleri size makul iletişim araçları ile bildirim yaparak bu Sözleşmeyi zaman zaman tadil edebiliriz. Söz konusu değişiklikler, revize edilmiş, söz konusu değişiklikleri içeren Sözleşmeyi ilan etmiş olduğumuz veya başka şekilde söz konusu değişikliklerden sizi haberdar ettiğimiz tarihten önce aramızda ortaya çıkmış olan uyuşmazlıklara uygulanmayacaktır.

Bu Sözleşmenin herhangi bir değişiklikten sonra Hizmet'i kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir. Yukarıdaki "Son Güncelleme" ifadesi, bu Sözleşmenin en son ne zaman tadil edildiğini belirtir. Herhangi bir sorumluluğumuz olmadan her zaman Hizmetin tamamını veya bir kısmını değiştirebilir ya da durdurabiliriz; Hizmet'i kullanmak için gerekli ücretleri yükleyebiliriz, değiştirebiliriz veya kaldırabiliriz; Hizmet kullanıcılarının tamamına veya bir kısmına fırsatlar sunabiliriz.

22. Diğer: Bu Sözleşme, sizinle Şirket arasında herhangi bir ortaklık, ortak teşebbüş, işçi- işveren, acente veya franchise veren-franchising alan ilişkisi yaratmaz ve bu şekilde yorumlanamaz. Bu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm bu Sözleşme'den ayrılabilir kabul edilecek ve ayrılan bu kısım kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu Sözleşme kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin bir kısmını veya tamamını, önceden verilmiş açık yazılı onayımız olmadığı sürece temlik edemez, devredemez veya alt lisanslayamazsınız. Bu Sözleşme kapsamındaki hak veya yükümlülüklerimizin bir kısmını veya tamamını, herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edebilir, devredebilir veya alt lisanslayabiliriz. Taraflardan birinin bu Sözleşme altındaki ihlal veya temerrütten feragat etmesi, önceki veya sonraki ihlal veya temerrütlerden de feragat olarak addedilmeyecektir. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık sağlamak içindir ve kesinlikle herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıp açıklamaz. Tekil olarak tanımlanan tüm terimler, çoğul olarak kullanıldığında da uygun olduğu ve aksi belirtilmediği sürece aynı anlama gelecektir. İşbu Sözleşmede "dahil" ibaresinin veya onun varyasyonlarının herhangi bir şekilde kullanılması "sınırlı olmaksızın" ifadesi tarafından takip ediliyormuş gibi yorumlanacaktır. Bu Sözleşme, işbu Sözleşmede yer alan tüm hüküm ve koşullar dahil olmak üzere, sizinle Şirket arasındaki, Sözleşmenin konusu ile ilgili olan sözleşmenin tamamını teşkil eder ve söz konusu konuyla ilgili olarak sizinle Şirket arasında önceden veya eşzamanlı olarak yapılmış olan yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer. Size bildirimler (bu Sözleşmedeki değişikliklere ilişkin bildirimler de dahil olmak üzere) Hizmette ilan edilerek, e-postayla (her durumda uzantılar içerecek şekilde) veya normal posta yoluyla yapılabilir. Hiçbir sınırlama olmaksızın, işbu Sözleşme'nin basılı hali ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirim, bu Sözleşme'den doğan veya bu Sözleşme ile ilgili olan adli veya idari işlemlerde, orijinal ve basılı olarak meydana getirilen edilen iş belgeleri ve kayıtların kabul edildiği ölçüde ve aynı şartlara tabi olarak kabul edilebilir olacaktır. Şirket, kontrolü dışındaki herhangi bir nedenden ötürü yükümlülüğünü yerine getirememesinden dolayı sorumlu değildir.

23. Apple'a Özgü Koşullar: Sözleşmenizin yukarıdaki hüküm ve koşullarına ek olarak ve bu Sözleşmede aksine herhangi bir hüküm olması durumunda dahi aşağıdaki hükümler, Uygulamanın Apple Inc’in ("Apple") iOS işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir sürümünü kullanmanız halinde uygulanacaktır. Apple, bu Sözleşmeye taraf değildir, Uygulamanın sahibi olmadığı gibi Uygulamadan sorumlu da değildir. Apple, Uygulama için herhangi bir garanti vermemektedir, ancak eğer uygulanabilir ise Uygulama için satın alma bedelini iade edebilir. Apple, Uygulamanın bakım ve diğer destek servislerinden sorumlu değildir ve, herhangi bir üçüncü taraf ürün sorumluluğu iddiası, Uygulamanın yasal veya idari zorunluluklara uygun olarak yerine getirmediği iddialar, tüketicinin korunması veya benzer mevzuat uyarınca doğan iddialar, ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin iddialar dahil, Uygulamayla bağlantılı diğer taleplerden, kayıplardan, sorumluluklardan, zararlardan, masraf ya da harcamalardan sorumlu değildir. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olanlar da dahil, Uygulamanın kullanımıyla ilgili sorular veya şikayetler, Şirket'e yukarıdaki "Bilgi veya Şikayetler" bölümüne uygun olarak yönlendirilmelidir. Burada size verilen lisans, Uygulamayı Apple'ın iOS işletim sisteminde çalışan, size ait olan veya sizin tarafınızdan kontrol edilen Apple markalı bir üründe kullanmak için veya başka türlü Apple'ın Uygulama Mağazası Hizmet Şartları'nın içinde belirtilen Kullanım Kuralları tarafından ayrıca izin verildiği şekilde kullanmak için devredilemez bir lisansla sınırlıdır. Buna ek olarak, kablosuz veri hizmeti sözleşmeniz gibi Uygulamayı kullanırken size uygulanabilir olan herhangi bir üçüncü taraf sözleşmesinin hükümlerine de uymanız gerekmektedir. Apple ve Apple'ın iştirakleri, bu Sözleşmenin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz üzerine, işbu Sözleşmeyi üçüncü kişi lehtar olarak size karşı icra etme hakkına (bu hakkı kabul etmiş sayılacaktır) sahip olacaklardır; yukarıda belirtilenlerle bağlı olmaksızın, Şirket'in bu Sözleşme çerçevesinde herhangi bir değişikliğe, feragate veya uzlaşmaya taraf olma, bunları geri çekme veya feshetme hakkı, herhangi bir üçüncü şahsın onayına tabi değildir.

Başa Dön